Service-Smile


ชื่อสินค้า : ZKD401A
รายละเอียด : เครื่องบันทึกภาพ HD-TVI 4 กล้อง ความละเอียดในการบันทึก 720P เล่นภาพย้อนหลัง ไหลลื่นไม่กระตุก รองรับความละเอียดกล้อง 1.3 MP การบันทึกเส


ราคา : 4,250 บาท