Service-Smile


ชื่อสินค้า : ZPD204A
รายละเอียด : รองรับการบันทึกภาพ 4 กล้อง ความละเอียดในการบันทึก 960H เล่นภาพย้อนหลัง ไหลลื่นไม่กระตุก รองรับการบันทึกเสียง 1 ช่อง/ต่อออก 1 ช่อง


ราคา : 3,450 บาท