Service-Smile


ชื่อสินค้า : ZPN501A
รายละเอียด : เครื่องบันทึกภาพ IP-Camera 4 กล้อง ความละเอียดในการบันทึก 720P เล่นภาพย้อนหลัง ไหลลื่นไม่กระตุก รองรับความละเอียดกล้อง 1.3 MP การบันทึกเ


ราคา : 3,450 บาท